ارده چیست | ارده کنجد چیست

از گذشته تا بحال حلوای ارده يکي از تنقلات محبوب روزانه بوده است. البته در قدیم از بسته‌بندي‌هاي زیبا و شيک اين خوراکي شیرین خبري نبود و بقالي سرکوچه که اکنون نام آنها سوپري شده است قسمتی از حلوه ارده فله‌اي را با چاقو برش می زد و روي يک برگه کاغذی مي‌گذاشت و وزن می کرد و به دست ما مي‌داد. بزرگ ‌ترها هم البته سفارش مي‌کردند که زمان رفتن به مدرسه اين خوراکي مقوي را میل کنیم. جاي خوشحالي است که مثل بسیاری از ميان‌وعده‌هاي سالم ديگر اين يکي هم از میان سفره ها نرفت و به کمک پيشرفت‌هاي تکنولوژی به شکل قابل قبول و بهداشتي در سفره‌هاي خانواده ها باقي ماند. 

ارده چیست | ارده کنجد چیست

ارده چیست

ارده کنجد يکي از محصولاتی است که از کنجد به درست می شود. ارده کنجد در کتاب های طب سنتي با نام رهشي بیان شده است و آن عبارت است از كنجد پوست کنده شده بريان كه نرم ساييده شده است و به شکل مايع در آيد و روغن آن را جدا نکرده باشند. ارده از کنجد فاقد پوست، نرم و کوبيده شده مخلوط با روغن خودش، به رنگ کرم يا زرد روشن به دست مي‌آيد که براي درست کردن حلوا به کار مي‌رود. ارده کنجد خود به تنهايي يک ماده غذايي بسیارکامل براي هر وعده غذايي مخصوصا صبحانه می باشد. از نظر طبيعت طبق نظر حکیمان طب سنتي ارده گرم می باشد و از نظر خواص اعتقاد دارند كه براي افزایش قوای جنسي و تقويت بدن مفيد فایده است. 

ارده نرم‌كننده سفتي‌ها و ورم‌هاي سفت داخلي می باشد و دمل‌ها را نيز نرم مي‌كند و مسكن درد آن می باشد. همینطور پماد و ماليدن آن نيز همين خاصیت ها را دارد.