روش تهیه قیسی | طرز تهیه قیسی خانگی

بهترین قیسی زرد آلو، از نوع تهیه و خشک کردن بهداشتی و همینطور نوع میوه ی مورد استفاده برای این کار به دست می آید.
یکی از عواملی که در مرحله ی فروش انواع خشکبار و از جمله قیسی زرد الو تأثیر زیادی دارد، طرز تهیه و تولید آن می باشد به گونه ای که اگر این فرآیند به طرز صحیح انجام نشود، محصول پایانی علی رغم هزینه ی صورت گرفته، مطلوب نیست و فروش مناسبی نخواهد داشت .
بنابراین برای این که در مرحله ی فروش توفیق خوبی بدست آید، توجه به عوامل مؤثر در تهیه ی ارقام درجه یک از قیسی زرد الو امری انکار نشدنی است.

روش تهیه قیسی | طرز تهیه قیسی خانگی

روش تهیه قیسی

در طرز تهیه به روش آفتابی که یک روش سنتی و معمول می باشد باید توجه داشت که محیطی مناسب و با حداقل آلودگی های ناشی از حشرات و یا گرد و غبار گزینش شود تا محصول پایانی به علت عدم کیفیت ارزش ریالی خود را از دست ندهد.
در روش دودی هم علاوه بر توجه به محل خشک شدن، توجه به مقدار گوگرد استفاده شده جهت دود کردن و تماس دادن با برگه و زرد آلو امری بسیار مهم تلقی می شود به گونه ای که اگر از اندازه ی معمول تجاوز کند بدون شک کیفیت قیسی زردآلو از دست میرود و به ویژه در مورد کشورهای پیشرفته ای که به آنالیز محصول اهمیت فراوانی می دهند، محصول دچار مشکل می شود.

به هر حال هر کدام از روش های درست کردن انواع قیسی زردآلو هنگامی مناسب خواهد بود که در شرایط ایده آل و استاندارد به کار گرفته شود.